Ledningsstöd för budget och prognos

LOGGA IN »

Mer info »

DRIFTSTATUS

Alla system fungerar normalt

 

Senaste uppdatering

Utvecklad prognosfunktion (25.08.17)

Förbättrad funktion för rapportuttag (01.03.17)

Komplett lista

    Välkommen till en enklare värld!

Aktuellt

Ramberäkningar i Arena

I Arena finns stöd för ramkalkylering, vilket innebär ett mer robust och personoberoende stöd jämfört Excel. Arenas funktionalitet för åtgärdsbudgetering gör det enkelt att arbeta med alternativ och scenarier.

Aktuellt

Hållbara processer för budget och prognos

Hållbarhet är ett begrepp som blivit mer aktuellt de senaste åren. Enligt Arenas best practice så bör en organisation arbeta hållbart med sina processer för ekonomi utifrån en genomtänkt strategi för strukturkapitalet.

Aktuellt

Verksamhetsplanering i Arena

Arena har en effektiv funktion som ger överblick över aktuella prioriteringar och arbetsuppgifter. Funktionen hanterar en flexibel utformning av rollstyrda aktiviteter vilka alla har tre statuslägen.

Aktuellt

Arena deltar på Stratsysdagarna i maj

Arena är en partner till Stratsys och skapar mervärde genom en integrerad lösning för budget- och prognosarbete. Kom förbi vår monter och få information om hur smidigt en implementation av Arena går till.

Aktuellt Arkiv »