Ledningsstöd för budget och prognos

Arena Budget levererar det webbaserade systemet Arena budget & prognos som används i mer än 150 kommuner och organisationer. Arena stödjer budgetprocessens olika steg och ger både ekonomer och budgetansvariga i verksamheten en enhetlig och gemensam arbetsyta. Informationen gällande budget och prognos blir tillgänglig, kvalitetssäkrad och mindre personberoende. För ledningen blir Arena ett komplett stöd för budgetprocessen.

Arena är ett standardiserat systemstöd vilket ger många fördelar, exempelvis enkelhet för användarna och en mycket snabb uppstart. Det behövs inga komplexa förstudier eller utredningar. Undersökningar visar att 70% av alla IT-projekt misslyckas. Med Arena finns systemet på plats inom ett par dagar, via en webbtjänst. Med vår standardlösning finns dessutom ett etablerat ramverk och praxis vilket gör att Arena ger mervärde och konkret nytta direkt.