Ledningsstöd för budget och prognos

LOGGA IN »

Mer info »

DRIFTSTATUS

Alla system fungerar normalt

 

Senaste uppdatering

Utvecklad prognosfunktion (25.08.17)

Förbättrad funktion för rapportuttag (01.03.17)

Komplett lista

    Välkommen till en enklare värld!

Aktuellt

Xledger ny ägare av Arena

Xledger AS har förvärvat 75% av aktierna i Arena Norge AS. Xledger är ett molnbaserat affärssystem med upp emot 10.000 kunder och utökar nu sin satsning på offentlig sektor.

Aktuellt

Arena hjälper Ekerö med budget & prognos

Arena har i konkurrens med bland annat Ernst & Young vunnit Ekerö kommuns upphandling gällande stöd i budget- och prognosarbetet.

Aktuellt

Ramberäkningar i Arena automatiserar processen

I Arena finns stöd för ramkalkylering, vilket innebär ett mer robust och personoberoende stöd jämfört Excel. Arenas funktionalitet för åtgärdsbudgetering gör det enkelt att arbeta med alternativ och scenarier.

Aktuellt

Hållbara processer för budget och prognos

Hållbarhet är ett begrepp som blivit mer aktuellt de senaste åren. Enligt Arenas best practice så bör en organisation arbeta hållbart med sina processer för ekonomi utifrån en genomtänkt strategi för strukturkapitalet.

Aktuellt Arkiv »