Behöver du hjälp?
08-700 00 10
support@arenabudget.se

Arkiv for «»
Aktuellt

Sambandskontroll ger högre kvalitet

En stark funktion för att få högre kvalitet, både i redovisning och i budget, är sambandskontrollen. Funktionen bygger på systemet signalerar när det finns utfall på kombinationer som inte har budget.

Läs »

Aktuellt

Periodisering baserat på utfall

Arena budget & prognos har full flexibilitet vad gäller periodisering av budget. Det finns även en automatisk periodisering som baseras på tidigare utfall.

Läs »

© Copyright Arena Norge AS