Aktuellt

Periodisering baserat på utfall

10.01.2014


Arena budget & prognos har full flexibilitet vad gäller periodisering av budget. Det finns även en automatisk periodisering som baseras på tidigare utfall. Inför periodisering av budget 2014 kan det vara värt att ha i åtanke att denna möjighet finns. Generellt är möjligheterna stora vad gäller periodisering i Arena budget & prognos.

Fördelen med utfallsbaserad periodisering är att den är verklighetsbaserad och att den kräver mindre arbetsinsats jämfört med manuellt skapade periodiseringsnycklar.

Behöver ni information om vilka möjligheter som finns generellt gällande periodiseringar eller om ni önskar mer information om utfallsbaserad periodisering kontaktar ni Fredrik Westermark på 072-201 00 20.