Behöver du hjälp?
08-700 00 10
support@arenabudget.se

Arkiv for «»
Aktuellt

Förtydliga med åtgärdsbudgetering

I Arena finns en separat arbetsyta för budgetering av förändringar. Detta ger en mycket tydlig bild av de förutsättningar som budgetförslaget bygger på.

Läs »

© Copyright Arena Norge AS