Aktuellt

Förtydliga med åtgärdsbudgetering

04.02.2014

I Arena finns en separat arbetsyta för budgetering av förändringar. Detta ger en mycket tydlig bild av de förutsättningar som budgetförslaget bygger på.

Budgetarbetet i Arena hanteras i tre steg. Det första steget innebär en beräkning av kostnader och intäkter baserat på nuvarande verksamhet. I nästa steg budgeteras alla större förändringar som diskuteras; satsningar, effektiviseringar, strukturförändringar och investeringar.

I det sista steget kombineras den kalkylerade budgeten för nästa år med valda förändringar varpå ett totalt budgetförslag skapas. Åtgärdsbudgeteringen blir således ett stöd för att hantera ett logiskt beslutsförlopp och att göra beräkningarna utifrån samma sak.

En stor fördel med att arbeta enligt denna princip är att grundmaterialet alltid är oförändrat och man slipper därmed bekymret med att hantera och uppdatera flera olika detaljbudgetversioner. Dessutom blir den röda tråden mycket tydlig, både vad gäller budgetarbetet och budgetbeslutet.