Behöver du hjälp?
08-700 00 10
support@arenabudget.se

Arkiv for «»
Aktuellt

Gör bättre prognoser med Arena

Arena kan skapa en automatisk prognosberäkning baserat på senaste utfall vilket ger en indikation på årsresultat och avvikelse mot budget. För att ytterligare höja kvaliteten i den automatiska prognosen kan den senaste lönefilen användas i beräkningen.

Läs »

© Copyright Arena Norge AS