Aktuellt

Gör bättre prognoser med Arena

22.04.2014

Arena kan skapa en automatisk prognosberäkning baserat på senaste utfall vilket ger en indikation på årsresultat och avvikelse mot budget. För att ytterligare höja kvaliteten i den automatiska prognosen kan den senaste lönefilen användas i beräkningen. Detta innebär att den automatiska beräkningen utgår från de aktuella lönekostnaderna i prognosen.

Den automatiska beräkningen underlättar för verksamheten att arbeta med prognoser då ett förslag på prognos presenteras som ett utgångsläge att arbeta vidare med. En rimlighetsbedömning baserat på de aktuella förutsättningarna i respektive verksamhet höjer kvaliteten i prognosen ytterligare.