Aktuellt

Stöd för målstyrning i Arena

26.05.2014

I kommande versionsrelease finns möjligheten att registrera aktiviteter som stödjer fullmäktiges och nämndernas verksamhetsmål. Arbetets framsteg kan följas på individnivå och på övergripande nivå. Funktionen kan även användas som en ”att-göra-lista” med uppgifter som är särskilt viktiga för olika arbetsprocesser och för avstämning av den interna kontrollen. Som brukligt i Arena blir de nya funktionerna tillgängliga för alla användare, utan onödigt krångel med lokala uppdateringar, versioner och licenser.