Aktuellt

Ny version med nya och förbättrade funktioner!

13.02.2015

Version 7.00.00 är nu publicerad. Den senaste versionen innehåller bland annat följande förändringar och förbättrade funktioner:

  • Det är nu möjligt att gå tillbaka och se tidigare perioder och prognoser i prognosmodulen. Använd funktionen kontofilter och välj därefter önskad period.
  • Tvingande kommentarer är nu möjligt, både i budget- och i prognosmodul. Anges ingen kommentar kommer förändringen inte gå att spara.
  • Arenas smarta funktion för prisjusteringar går nu att differentiera på en högre detaljnivå. Det går att slå av funktionen för prisjustering på koddimensioner som exempelvis aktivitet, objekt och motpart. Denna funktion kan vara användbar för de kommuner som anger motpart för att separera interna budgetposter. I många fall önskar man inte prisjustera dessa belopp i den initiala ramberäkningen och dessa budgetposter kan nu exkluderas i den schablonmässiga justeringen.
  • Aktivitets- och målstyrning har utvecklats med en förbättrad rapportfunktionalitet.
  • Periodisering av budget i prognosmodulen har utvecklats ytterligare och stödjer nu exempelvis unika periodiseringsnycklar per aktivitet, objekt och dylikt samt semesterlöneskuldens förändring under året.