Aktuellt

Nollbasbudgetering – en alternativ metod

16.04.2015

Budgetprocessen i Arena utgår i grunden från årets budget. Görs inga ändringar och justeringar så behålls med andra ord samma budget även nästa år.

I Arena finns även en möjlighet att arbeta med nollbasbudgetering vilket innebär att man istället börjar från noll. Denna modell kräver ett mer aktivt budgetarbete, eftersom verksamhetens faktiska behov, kostnader och intäkter måste genomlysas i större omfattning.

Nollbasbudgetering kan vara aktuellt för avdelningar och enheter där man från ekonomiavdelning och ledning vill se ett mer aktivt budgetarbete, för att höja kvaliteten i budgeten. Nollbasbudgetering blir även en lämplig metod vid exempelvis struktur- och verksamhetsförändringar.