Aktuellt

Nya möjligheter med vår senaste release!

10.12.2015

De aktuella förändringarna är främst följande:

  • Stor förbättring gällande skapandet av egna, lokala rapporter. Nu kan alla befintliga koddimensioner användas för detta ändamål. Exempelvis kan en resultatrapport skapas med olika rader, där kombinationer av vissa koddelar ingår utöver konto. Detta kan exempelvis gälla separat redovisning av kostnader och intäkter gällande externa och interna motparter. Även konsoliderade rapporter baserat på flera olika ansvar kan skapas med den nya funktionaliteten, vilket ger en övergripande och tydlig bild för exempelvis en budgetansvarig chef som har ansvar för flera enheter och kostnadsställen.
  • Arenas befintliga funktionalitet för rambudget har förbättrats. Tidigare har en separat vy funnits för att löpande se aktuellt nettobudgetvärde och avvikelse från tilldelad ram. Nu kan man även se avvikelsen vid respektive arbetsyta för detaljbudget. Funktionen kan aktiveras efter kontakt med supportavdelningen.
  • En separat yta för underhåll av kontoberoenden har skapats. Genom denna funktion underlättas förändring av befintliga procentsatser, aktivering/deaktivering av kontoberoenden samt radering av befintliga kontoberoenden. Den nya funktionen ger dessutom en god översikt över befintliga inställningar.
  • Vi har vidtagit åtgärder som skapat snabbare responstid i systemet.

Kontakta vår Sverigechef Fredrik Westermark vid eventuella frågor gällande Arenas nya funktioner!