Behöver du hjälp?
08-700 00 10
support@arenabudget.se

Arkiv for «»
Aktuellt

Rambudgetering utifrån Arenas praxis

Arena är i grunden ett verktyg för att arbeta med detaljbudget, från den minsta enhet aggregerat upp till kommunens totala budgeterade resultat. I Arena kan även ramar beräknas, utifrån ett top-down perspektiv.

Läs »

© Copyright Arena Norge AS