Behöver du hjälp?
08-700 00 10
support@arenabudget.se

Arkiv for «»
Aktuellt

Komponentavskrivning och investeringsbudget

I Arena finns möjlighet att hantera komponentavskrivning i samband med investeringsbudgetering vilket stödjer reglerna enligt Rådet för kommunal redovisning RKR 11.4.

Läs »

© Copyright Arena Norge AS