Aktuellt

Komponentavskrivning och investeringsbudget

29.10.2016

I Arena finns möjlighet att hantera komponentavskrivning i samband med investeringsbudgetering vilket stödjer reglerna enligt Rådet för kommunal redovisning RKR 11.4. Varje investering budgeteras enligt en avskrivningsmodell och får en huvudrubrik och ett totalbelopp. Genom att koppla investeringen kan man ange de olika komponenterna, dess belopp och avskrivningstid under den överordnade investeringen. Genom att klicka på rapport vid investeringsåtgärderna och därefter välja önskad investering går det att få en god överblick över respektive komponent samtidigt som den årliga, totala avskrivningskostnaden visas. Använder kommunen en internränta visas även räntebeloppet för respektive år.

Arbetar kommunen med övergång till komponentavskrivningar på befintliga tillgångar kan även Arenas investeringsmodul användas till att göra komponentberäkningar för dessa, i samband med budgetarbetet inför kommande år.