Behöver du hjälp?
08-700 00 10
support@arenabudget.se

Arkiv for «»
Aktuellt

Verksamhetsplanering i Arena

Arena har en effektiv funktion som ger överblick över aktuella prioriteringar och arbetsuppgifter. Funktionen hanterar en flexibel utformning av rollstyrda aktiviteter vilka alla har tre statuslägen.

Läs »

Aktuellt

Arena deltar på Stratsysdagarna i maj

Arena är en partner till Stratsys och skapar mervärde genom en integrerad lösning för budget- och prognosarbete. Kom förbi vår monter och få information om hur smidigt en implementation av Arena går till.

Läs »

© Copyright Arena Norge AS