Aktuellt

Verksamhetsplanering i Arena

23.01.2017

Arena har en effektiv funktion som ger överblick över aktuella prioriteringar och arbetsuppgifter. Funktionen hanterar en flexibel utformning av rollstyrda aktiviteter vilka alla har tre statuslägen, enligt trafikljusmetoden. Det finns även möjlighet att kommentera respektive aktivitet och för den ansvarige samordnaren ges en god överblick över det aktuella läget i organisationen. Funktionen ger ett extra bra stöd exempelvis för organisationer med geografisk spridning, för att effektivisera information och rapportering.

Aktivitetslistan presenteras vid inloggning vilket ger en bra effekt för att repetera ett budskap och för att tydliggöra målsättningen för inblandade intressenter.