Senaste Uppdatering

Förbättrad funktion för rapportuttag

01.03.2017

Vi har tillfört en mindre men viktig förbättring gällande rapporter. Förbättringen möjliggör rapportuttag på valfri aggregeringsnivå.

Funktionaliteten i systemet för aggregerade rapporter har tidigare krävt att lokala rapporter skapas, för att exempelvis kunna ta ut en verksamhetsrapport på 3-positioner verksamhet enligt SCB. Ibland kan det dock finnas behov av en mer flexibel lösning, när man snabbt önskar få fram information på lämplig detaljnivå.

Genom att välja en förhandsdefinierad rapport, välja önskad koddimension och därefter använda knappen ”alternativ” går det nu att i ögonblicket välja antal positioner som rapporten skall aggregera den valda koddimensionen. Välj förslagsvis ”ackumulerat i organisationskarta”, klicka på knappen ”fortsätt” så kommer rapporten att skapas.

Den nya rapportfunktionen kan bland annat innebära ett stöd för kommunen i samband med rapporteringen till Räkenskapssammandraget.