Aktuellt

Ramberäkningar i Arena automatiserar processen

17.05.2017

Budgetprocessens första steg brukar innebära beräkningar av centrala intäkter och finansposter. I kombination med bland annat tidigare beslutade åtgärder, framtida volymberäkningar, avtalsindex, lönerörelse, inflation, effektiviseringskrav etc utvecklas en grund för tilldelning av ramar för organisationens olika verksamheter.

I Arena finns stöd för ramkalkylering, vilket innebär ett mer robust, automatiserat och personoberoende stöd jämfört Excel. Med Arenas unika funktionalitet för åtgärdsbudgetering kan ekonomichef och budetberedning dessutom enkelt och överskådligt arbeta med alternativ och scenarier. Åtgärderna tydliggör budgetförslaget och skapar en röd tråd i processen.