Senaste Uppdatering

Utvecklad prognosfunktion

25.08.2017

Arena har förtydligat hanteringen av justerad budget och sparad prognos.

Tidigare skapades en ny budgetversion både för att spara tidigare prognoser och/eller förändrade budgetar. Nu har vi separerat dessa två olika processer. Metoden för ändring av budget och skapandet av budgetversioner kvarstår som tidigare. För att spara en tidigare prognos finns nu en ny menyrad under systemrutiner i prognosmodulen, administrering prognoser. Principen för att spara en tidigare prognos är följande:

1. skapa och ge namn till önskad periods prognos. Detta innebär att innevarande prognos sparas och låses.
2. importera periodens utfall.
3. kopiera eventuellt över tidigare prognos och kommentarer om historiken skall
finnas som utgångsläge för ekonomer och budgetansvariga.
4. jobba klart med den nya prognosen. Spara prognosen genom att skapa och förbereda nästa prognos.

Den nya funktionen innehåller även möjlighet att dölja tidigare sparade prognoser. Skall budgeten justeras i samband med prognosarbetet så skapas en ny budgetversion innan prognosarbetet startar. Inled med att skapa en ny prognos, därefter en ny budgetversion.