Behöver du hjälp?
08-700 00 10
support@arenabudget.se

Arkiv for «Aktuellt»
Aktuellt

Xledger ny ägare av Arena

Xledger AS har förvärvat 75% av aktierna i Arena Norge AS. Xledger är ett molnbaserat affärssystem med upp emot 10.000 kunder och utökar nu sin satsning på offentlig sektor.

Läs »

Aktuellt

Arena hjälper Ekerö med budget & prognos

Arena har i konkurrens med bland annat Ernst & Young vunnit Ekerö kommuns upphandling gällande stöd i budget- och prognosarbetet.

Läs »

Aktuellt

Ramberäkningar i Arena automatiserar processen

I Arena finns stöd för ramkalkylering, vilket innebär ett mer robust och personoberoende stöd jämfört Excel. Arenas funktionalitet för åtgärdsbudgetering gör det enkelt att arbeta med alternativ och scenarier.

Läs »

Aktuellt

Hållbara processer för budget och prognos

Hållbarhet är ett begrepp som blivit mer aktuellt de senaste åren. Enligt Arenas best practice så bör en organisation arbeta hållbart med sina processer för ekonomi utifrån en genomtänkt strategi för strukturkapitalet.

Läs »

Aktuellt

Verksamhetsplanering i Arena

Arena har en effektiv funktion som ger överblick över aktuella prioriteringar och arbetsuppgifter. Funktionen hanterar en flexibel utformning av rollstyrda aktiviteter vilka alla har tre statuslägen.

Läs »

Aktuellt

Arena deltar på Stratsysdagarna i maj

Arena är en partner till Stratsys och skapar mervärde genom en integrerad lösning för budget- och prognosarbete. Kom förbi vår monter och få information om hur smidigt en implementation av Arena går till.

Läs »

Aktuellt

Komponentavskrivning och investeringsbudget

I Arena finns möjlighet att hantera komponentavskrivning i samband med investeringsbudgetering vilket stödjer reglerna enligt Rådet för kommunal redovisning RKR 11.4.

Läs »

Aktuellt

Rambudgetering utifrån Arenas praxis

Arena är i grunden ett verktyg för att arbeta med detaljbudget, från den minsta enhet aggregerat upp till kommunens totala budgeterade resultat. I Arena kan även ramar beräknas, utifrån ett top-down perspektiv.

Läs »

Aktuellt

Arena erbjuder interimschefer

Arena kan erbjuda seniora chefer och specialister för kortare uppdrag. Våra konsulter har bakgrund och kompetens som exempelvis ekonomichef, controller, personalchef och utbildningschef.

Läs »

Aktuellt

Nya möjligheter med vår senaste release!

Årets sista versionuppdatering innebär version 7.04 av Arena budget & prognos. Funktionerna och förbättringarna blir tillgängliga direkt för alla användare utan krav på systemuppdateringar, licensfrågor och dylikt.

Läs »

Aktuellt

Användarkonferens i Stockholm

Arena genomför en användarkonferens för ekonomer, controllers och ekonomichefer i Stockholm 3-4 september på Radisson Blu Royal Viking.

Läs »

Aktuellt

Nollbasbudgetering - en alternativ metod

Nollbasbudgetering kan vara aktuellt för avdelningar och enheter där man från ekonomiavdelning och ledning vill se ett mer aktivt budgetarbete, för att höja kvaliteten i budgeten.

Läs »

1 2

© Copyright Arena Norge AS