Behöver du hjälp?
08-700 00 10
support@arenabudget.se

Arkiv for «Aktuellt»
Aktuellt

Ny version med nya och förbättrade funktioner!

Version 7.00.00 är nu publicerad. Den senaste versionen innehåller bland annat möjligheten att gå tillbaka och se tidigare perioder och prognoser i prognosmodulen.

Läs »

Aktuellt

Stöd för målstyrning i Arena

Nu finns möjligheten att registrera aktiviteter som stödjer fullmäktiges och nämndernas verksamhetsmål. Arbetets framsteg kan följas på individnivå och på övergripande nivå.

Läs »

Aktuellt

Gör bättre prognoser med Arena

Arena kan skapa en automatisk prognosberäkning baserat på senaste utfall vilket ger en indikation på årsresultat och avvikelse mot budget. För att ytterligare höja kvaliteten i den automatiska prognosen kan den senaste lönefilen användas i beräkningen.

Läs »

Aktuellt

Förtydliga med åtgärdsbudgetering

I Arena finns en separat arbetsyta för budgetering av förändringar. Detta ger en mycket tydlig bild av de förutsättningar som budgetförslaget bygger på.

Läs »

Aktuellt

Sambandskontroll ger högre kvalitet

En stark funktion för att få högre kvalitet, både i redovisning och i budget, är sambandskontrollen. Funktionen bygger på systemet signalerar när det finns utfall på kombinationer som inte har budget.

Läs »

Aktuellt

Periodisering baserat på utfall

Arena budget & prognos har full flexibilitet vad gäller periodisering av budget. Det finns även en automatisk periodisering som baseras på tidigare utfall.

Läs »

Aktuellt

Version 6.0.0 av Arena är nu publicerad. Den nya versionen innehåller

förbättringar av befintliga funktioner samt några nyheter. En vanlig budgetprocess i Arena bygger på att årets budget konsekvensjusteras med alla kända förändringar inför nästa år. Därefter tillkommer förslag på nya förändringar; satsningar, prioriteringar och/eller effektiviseringar. I Arena kan man nu även beräkna ramar och skapa detaljbudgetar utifrån resursfördelning baserat på volymer i verksamheten. Kriterierna för resursfördelning skapas med hjälp av […]

Läs »

1 2

© Copyright Arena Norge AS