Behöver du hjälp?
08-700 00 10
support@arenabudget.se

Arkiv for «Senaste Uppdatering»
Senaste Uppdatering

Utvecklad prognosfunktion

Arena har förtydligat hanteringen av justerad budget och sparad prognos. Tidigare skapades en ny budgetversion både för att spara tidigare prognoser och/eller förändrade budgetar. Nu har vi separerat dessa två olika processer. Metoden för ändring av budget och skapandet av budgetversioner kvarstår som tidigare. För att spara en tidigare prognos finns nu en ny menyrad […]

Läs »

Senaste Uppdatering

Förbättrad funktion för rapportuttag

Vi har tillfört en mindre men viktig förbättring gällande rapporter. Förbättringen möjliggör rapportuttag på valfri aggregeringsnivå. Funktionaliteten i systemet för aggregerade rapporter har tidigare krävt att lokala rapporter skapas, för att exempelvis kunna ta ut en verksamhetsrapport på 3-positioner verksamhet enligt SCB. Ibland kan det dock finnas behov av en mer flexibel lösning, när man snabbt önskar få […]

Läs »

© Copyright Arena Norge AS