Behöver du hjälp?
08-700 00 10
support@arenabudget.se

Arkiv for «»
Aktuellt

Version 6.0.0 av Arena är nu publicerad. Den nya versionen innehåller

förbättringar av befintliga funktioner samt några nyheter. En vanlig budgetprocess i Arena bygger på att årets budget konsekvensjusteras med alla kända förändringar inför nästa år. Därefter tillkommer förslag på nya förändringar; satsningar, prioriteringar och/eller effektiviseringar. I Arena kan man nu även beräkna ramar och skapa detaljbudgetar utifrån resursfördelning baserat på volymer i verksamheten. Kriterierna för resursfördelning skapas med hjälp av […]

Läs »

© Copyright Arena Norge AS