Behöver du hjälp?
08-700 00 10
support@arenabudget.se

Arkiv for «»
Aktuellt

Användarkonferens i Stockholm

Arena genomför en användarkonferens för ekonomer, controllers och ekonomichefer i Stockholm 3-4 september på Radisson Blu Royal Viking.

Läs »

Aktuellt

Nollbasbudgetering - en alternativ metod

Nollbasbudgetering kan vara aktuellt för avdelningar och enheter där man från ekonomiavdelning och ledning vill se ett mer aktivt budgetarbete, för att höja kvaliteten i budgeten.

Läs »

Aktuellt

Ny version med nya och förbättrade funktioner!

Version 7.00.00 är nu publicerad. Den senaste versionen innehåller bland annat möjligheten att gå tillbaka och se tidigare perioder och prognoser i prognosmodulen.

Läs »

Aktuellt

Stöd för målstyrning i Arena

Nu finns möjligheten att registrera aktiviteter som stödjer fullmäktiges och nämndernas verksamhetsmål. Arbetets framsteg kan följas på individnivå och på övergripande nivå.

Läs »

Aktuellt

Gör bättre prognoser med Arena

Arena kan skapa en automatisk prognosberäkning baserat på senaste utfall vilket ger en indikation på årsresultat och avvikelse mot budget. För att ytterligare höja kvaliteten i den automatiska prognosen kan den senaste lönefilen användas i beräkningen.

Läs »

Aktuellt

Förtydliga med åtgärdsbudgetering

I Arena finns en separat arbetsyta för budgetering av förändringar. Detta ger en mycket tydlig bild av de förutsättningar som budgetförslaget bygger på.

Läs »

Aktuellt

Sambandskontroll ger högre kvalitet

En stark funktion för att få högre kvalitet, både i redovisning och i budget, är sambandskontrollen. Funktionen bygger på systemet signalerar när det finns utfall på kombinationer som inte har budget.

Läs »

Aktuellt

Periodisering baserat på utfall

Arena budget & prognos har full flexibilitet vad gäller periodisering av budget. Det finns även en automatisk periodisering som baseras på tidigare utfall.

Läs »

1 2

© Copyright Arena Norge AS