Information om företaget

Arena budget & prognos är Norges största fristående budgetsystem och används av var tredje kommun.

Användarvänlighet, enkelhet och marknadens bästa support utgör grunden för framgången. Företrädarna för bolaget har bakgrund som managementkonsulter och ekonomichefer från den kommunala sektorn, vilket ytterligare bidrar till Arenas nytta och mervärde.

Arena Budget AB är ett dotterbolag till Arena Norge AS med huvudkontor i Tromsö. Kontor finns även i Bodö och i Oslo.

I Sverige representeras Arena av Xledger, med kontor i Bromma.

Totalt används systemet av ca 150 kommuner i Norge och i Sverige. Arena används även i ett 30-tal övriga företag och organisationer, inom offentlig sektor, ideella sektorn, utbildningsväsendet och i branschorganisationer.

Kundreferenser i Sverige är följande för kommunsektorn:

Arjeplogs kommun

Bengtsfors kommun (integration med Stratsys)

Dals-Eds kommun (integration med Stratsys)

Ekerö kommun

Färgelanda kommun (integration med Stratsys)

Melleruds kommun (integration med Stratsys)

Smedjebackens kommun

Stiftelsen Arjeploghus

Stiftelsen Silvermuséet

Strömsunds kommun

Strömsunds kommun AVA-enheten

Älvsbyns kommun

Älvsbyns Fastigheter AB

Älvsbyns Energi AB