Referenser Xledger

Tana, Sissel Saua – 46 40 02 21

Båtsfjord, Sølvi Mathisen – 78 98 53 35

Berlevåg, Vibeke Richardesen – 45 87 98 50

Nesseby, Matti Dikkanen – 40 44 05 02

Dyrøy, Viktor Olsen – 77 18 92 00

Ibestad, Geir Magne Johansen – 77 09 90 00