Ledningsstöd för budget och prognos

Arena levererar det webbaserade systemet Arena budget & prognos som används i mer än 150 kommuner och organisationer. Arena stödjer budgetprocessens olika steg och ger både ekonomer och budgetansvariga i verksamheten en enhetlig och gemensam arbetsyta. Informationen gällande budget och prognos blir tillgänglig, kvalitetssäkrad och mindre personberoende. För ledningen blir Arena ett komplett stöd för budgetprocessen.

Arena är ett standardiserat systemstöd vilket ger många fördelar, exempelvis enkelhet för användarna och en mycket snabb uppstart. Det behövs inga komplexa förstudier eller utredningar. Undersökningar visar att 70% av alla IT-projekt misslyckas. Med Arena finns systemet på plats inom ett par dagar, via en webbtjänst. Med vår standardlösning finns dessutom ett etablerat ramverk och praxis vilket gör att Arena ger mervärde och konkret nytta direkt.

Konsulttjänster och rådgivning

Arenas personal har lång erfarenhet av arbete med redovisning, budget och prognos, operativt och strategiskt. Vi kan erbjuda  konsulttjänster gällande optimering av befintliga, eller utveckling av nya, processer och modeller för ekonomistödet i organisationen. Våra konsulter kan även fungera som en renodlad interimslösning, exempelvis som ekonomichef, finanschef eller controller.