Behöver du hjälp?
08-700 00 10
support@arenabudget.se

Arkiv for «Stratsys»

Om Stratsys

Stratsys er et internettbasert verktøy som utvikles og eies av Stratsys AB som er lokalisert i Stockholm, Gøteborg og Malmø. Stratsys er utviklet i samarbeid med svenske kommuner og anvendes i dag i mer enn 60 svenske kommuner. Stratsys er et komplett system for håndtering av all virksomhetsplanlegging og virksomhetsoppfølging i kommunen, og gir mulighet for å utvikle og forvalte alle sentrale plandokument i den kommunale organisasjonen.

Les »

© Copyright Arena Norge AS