Behöver du hjälp?
08-700 00 10
support@arenabudget.se

Om Stratsys

Stratsys

Virksomhetsplanlegging og målstyringssystem for norske kommuner.

Arena Norge AS er leverandør av Stratsys i det norske kommunemarkedet.

Stratsys er et internettbasert verktøy som utvikles og eies av Stratsys AB som er lokalisert i Stockholm, Gøteborg og Malmø. Stratsys er utviklet i samarbeid med svenske kommuner og anvendes i dag i mer enn 60 svenske kommuner. Stratsys er et komplett system for håndtering av all virksomhetsplanlegging og virksomhetsoppfølging i kommunen, og gir mulighet for å utvikle og forvalte alle sentrale plandokument i den kommunale organisasjonen. Arena Budsjettsystem er fullintegrert i Stratsys, med automatisk overføring av alle økonomiske data til bruk i virksomhetsoppfølging og plandokumenter.

Den røde tråden

Stratsys er spesielt tilrettelagt for å etablere mål, strategier, tiltak og aktiviteter knyttet til kommunens samlede virksomhet. «Den røde tråden» i Stratsys gjør det enkelt å relatere aktiviteter og oppfølginger av disse til både målbare og mer strategisk formulerte målsettinger. Den enkelte virksomhet har til enhver tid full oversikt over hvilke oppgaver virksomheten er ansvarlig for å gjennomføre, og rapporterer status løpende.

Fleksibelt verktøy

Stratsys kan håndtere ulike typer prosesser;

  1. Hele planverket i kommunen; Kommuneplan, økonomiplan, budsjettdokument, årsrapport mv.
  2. Virksomhetsstyring, prosjektoppfølging og løpende rapportering
  3. Målstyring/Lean (optimalisering av arbeidsprosesser)
  4. Internkontroll og risikohåndtering
  5. Helse, miljø og sikkerhetsarbeid
  6. Håndtering av avtaler knyttet til innkjøp
  7. Saksdokumenter til politiske møter i kalender, vedtak og oppfølging av vedtak
  8. Stor fleksibilitet mht. å bygge inn andre typer arbeidsprosesser

Nedlasting

Stratsys Brosjyre (PDF)

© Copyright Arena Norge AS